head_index
icon_guitar หน้าแรก
icon_guitar ประวัติกีต้าร์
icon_guitar ส่วนประกอบของกีต้าร์
icon_guitar การจับกีต้าร์ที่ถูกต้อง
icon_guitar วิธีขึ้นสายเทียบเสียง
icon_guitar เครื่องเทียบเสียง
icon_guitar หลักการเทียบเสียงกีต้าร์
icon_guitar สายกีต้าร์
icon_guitar การวางนิ้ว
icon_guitar หลักการเล่น Position
icon_guitar การก่อรูปของคอร์ด
icon_guitar การประดิษฐ์คอร์ด (1)
icon_guitar การประดิษฐ์คอร์ด (2)
icon_guitar Key of C major
icon_guitar Key of A minor
icon_guitar Key of F major
icon_guitar Key of D minor
icon_guitar Key of Bb major
icon_guitar Key of G minor
icon_guitar Key of G major
icon_guitar Key of E minor
icon_guitar Key of D major
icon_guitar Key of B minor

วิธีขึ้นสายเทียบเสียง

          เสียงแต่ละสายของกีต้าร์ต้องมีเสียงในระดับมาตรฐาน การเล่นกีต้าร์ของท่านจะให้เป็นเสียงดนตรีที่ถูกต้องได้นั้นก็จำเป็นต้องเทียบเสียงให้ถูกต้อง การหมุนปุ่มลูกบิดเพื่อปรับเสียงสูงต่ำของสายทั้ง 6 นี้ ก็ด้วยวิธีหมุนไปตามเข็มนาฬิกา สายนั้นจะตึงขึ้น ถ้า้ต้องการลดสายก็หมุนกลับแบบทวนเข็ม สายนั้นก็จะหย่อนลงมา ดังนั้น การขึ้นสายของกีต้าร์นี้ ถ้าท่านยิ่งปรับตึง เสียงนั้นก็ย่อมสูงขึ้นตามลำดับ ถ้าลดสายเสียงก็จะต่ำลง ท่านจึงควรต้องปรับสายให้มีความตึงพอดีๆ จนได้เสียงตรงกับมาตรฐาน การขึ้นสายสำหรับท่านผู้ฝึกเล่นใหม่ๆ เสียงนั้นก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็ไม่น่ากังวลในเรื่องนี้ เมื่อท่านมีเครื่องเทียบเสียง (Pitch Pipes) ใช้ วิธีขึ้นสายก็จะเป็เื่รื่องง่ายในขั้นแรกเริ่ม

          เครื่องเทียบเสียงกีต้าร์เป็นเครื่องเป่า มีลักษณะเป็นหลอดเสียงกลมๆ เรียงลำดับจากเสียงต่ำไปหาสูง รวม 6 หลอด ซึ่งบนหลอดแต่ละหลอดนั้นจะมีอักษรบอกเสียงประจำสายเป็นภาษาอังกฤษกำกับไว้เรียบร้อย วิธีใช้ก็ง่ายมาก โดยใช้เป่าเทียบเสียงกับสายกีต้าร์ทั้ง 6 สาย ทีละหลอดตามลำดับอักษร ให้เสียงที่เป่าออกมาแต่ละหลอด ให้ตรงกับเสียงที่ดีดสายนั้นๆ ก็เป็นอันใช้ได้