โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2555(SAR)
 สารสนเทสเขาย้อยวิทยา 2555
 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2554 (SAR)
  สารสนเทศเขาย้อยวิทยา 2554
 ประวัติโรงเรียน
 วิสัยทัศน์พันธกิจ
 คำขวัญโรงเรียน
 เพลงมาร์ชโรงเรียน
 ผู้บริหาร
 บุคลากรในโรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน
 ระบบงานสารสนเทศ
 ตรวจสอบ กพ.7 รายบุคคล
 ข้อมูลชาวไทยทรงดำ
 แผนผังโรงเรียน
 แผนที่โรงเรียน
 สวนสวยโรงเรียนงาม
 เรียนปนเล่น
 Project
 ผลงานงานเกษตร
 การเพาะถั่วงอก
 การทำน้ำยาล้างจาน
 แผนยุทธศาสตร์

บทเรียนออนไลน์

       

      

       download Program Students 2551

       

      
  
      
        
       

 

      คนเก่งหัวใจแกร่ง
 บทคัดย่องานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสรุปความ
การออกแบบผลิตภัณฑ์(Pro/DESKTOP)
 Pro/DESKTop animation
 เกษตรใบไม้
 บทเรียนออนไลน์(E-learning) 
 บทเรียนวิชาช่างประดิษฐ์ของชำร่วย
  ตัวอย่างบทเรียนครูพรทิพ
 webสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 webสาระภาษาต่างประเทศ
 webสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

 ธนาคารข้อสอบ   
 เผยแพ่ผลงานครู  
 โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
_BWEL, Anonymous
_NICKNAME
_PASSWORD
(_BREG)
_BMEMP:
_BLATEST: Friclock
_BTD: 0
_BYD: 0
_BOVER: 140

_BVISIT:
_BVIS: 0
_BMEM: 0
_BTT: 0
เลือกภาษา
_SELECTGUILANG

คำขวัญวันเด็กปี2556

“รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”


เพลงโรงเรียนในฝัน

วันสำคัญประจำปี2555

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 1/2556

 ปฏิทินปฏิบัติงาน 2/2555
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 1/2555
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 1/2554
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 1/2553
 ปฏิทินปฏิบัติงาน 2/2553
 นิทรรศการวิชาการ2552
 ภาพงานนิทรรศการครั้งที่ 16
 ของดีเมืองเพขร

 ตารางสอนครู2556
 ตารางเรียนของนักเรียน2556  
 เวรประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2556

 เวรประจำเดือน เมษายน- มิถุนายน  2556

YouTube ProDESKTOP
 การใช้งานProdesktop
 nut
 Gear
 box
 ca
 prodesktop animation
 khaoyoi1
 thaithongdum
บอกเล่าด้วยรูปภาพ
            

             

       

        

        

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ53  เข้าค่ายลูกเสือ ม.1

นางนพมาศ53

งานเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ปี2555

วีดีโอ

วันคริสต์มาส
วันปีใหม่2554
อารีรัตน์ ดาวกระจาย
Christmas 2011 Part 1

Christmas 2011 Part 2 
English Speaking Year 2012
khaoyoiwit-thai
khaoyoiwit-English
Chritmas 2012
3/1 โชว์
ครูบ้านนอก 6/1

ผลงานนักเรียน

>>>>สุรีรัตน์  ตาลวงศ์
>>>>สุทธิพัทร  ปลื้มจิตต์

คำสั่ง
คำสั่งที่
    76  กรรมการคุมสอบกลางภาค1/2556
82 พิธีเปิดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒
83 กิจกรรมทำบุญศูนย์
 
ติดต่อสอบถาม
 

 
คุณสามารถติดต่อกับเราโดยผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ทั้งนี้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวกับเราทั้งหมด ถือเป็นเกียรติและมีคุณค่า ในการที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่อไป ขอขอบคุณ!
 

 
ชื่อคุณ:
อีเมล์:
ข้อความ:
_HTMLNOTALLOWED2
 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา
      
     หลวงพ่อเย็น
           พระครูโสภณพัชรธรรม
  
 นายชลิต  ระหว่างบ้าน
      
       

     นายชลิต  ระหว่างบ้าน
          ผู้อำนวยการ
 


            
     
               
             
             
               
แบบสำรวจ
คุณว่า Internet ในโรงเรียนช้ามีสาเหตุมาจากอะไร

เกิดจากการใช้งานเช่น FTP,Mail,web มากเกิน
เกิดจาก media เช่น คู่สายเก่าเกินไป
เกิดจาก network เช่น ติด virus ทำให้เกิดการคับคั่ง
เกิดจากอุปกรณ์ network (gateway,router,switch/hub)
เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเก่า_RESULTS
_POLLS

_VOTES: 11
_PCOMMENTS 3
เข้าระบบ
_NICKNAME

_PASSWORD

_ASREGISTERED
งานทะเบียนวัดผล

 ตรวจสอบผลการเรียน
 แบบคำร้องขอ ปพ.1
 ระเบียบการวัดผลประเมินผล
 เจ้าหน้าที่ทะเบียน
 การยื่นคำร้อง
 การขอเอกสารทางการศึกษา
 ข้อมูลเตรียมสอบกับ สทศ
 ศูนย์ GPA 
 โครงสร้างหลักสูตร2551
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน๒๕๕๑
 ระเบียบการวัดผลประเมินผลหลักสูตรฯ2551
 วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐาน
 จำนวนนักเรียน10มิถุนา53
 จำนวนนักเรียน 10 มิถุนา 54 
 จำนวนนักเรียน 10มิถุนายน 55
 สมรรถนะนักเรียน
 แนวปฏิบัติ O-NET 80:20

 ผลการสอบ O-net ม.3/2555

 

ข้อมูลนักเรียน

กิจกรรมในโรงเรียน

 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2552
 เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำ
 เด็กหญิงชนิสรา เห็นประเสริฐ
 การวิจัยในชั้นเรียน และกระบวนการคิด
 โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม
 ดรุณาวิชาการ
 คนเก่งเขาย้อย 
 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา
 มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
 สรุปผลการแข่งขันทักษะปี 52
 นายสันติชัย  เชื่อมชิต
 สาระสังคมจัดเวียนเทียน
 อบรมมารยารไทย
 ไหว้ครู53
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ปี2553
 นายสุทธิภัทร  ปลื้มจิตต์
 ดูงานภูมิปัญญาไทย
 แห่เทียนปี2553
 ห้องสมุดมีชีวิต
 ไทยเข้มแข็ง
 วันแม่ 2553
 แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย
 ผลงาน นายพล  อินทร์จันทร์
 เปิดธนาคารโรงเรียน
 อบรมงานวิจัย 
 งานปีใหม่2554
 จัดซื้อหนังสือ
 100ปีลูกเสือไทย
  ห้องสมุดทำMOU
 โครงการอิ่มบุญ  999 วัด
 เลี้ยงส่งครูธัญดา
 วันไหว้ครู54
 แข่งขันจัดพานไหว้ครู
 พิธีฉลองโรงอาหาร
 แนะนำโรงเรียน
 วันแม่54
 รับการประเมิน
 ประชุมสรุปการประเมิน

กิจกรรมในโรงเรียน

แกลอรีภาพ

Linkน่าสนใจ

 

  

      

  

  

  โทรทัศน์ครู 

  

วิทยสัประยุทธ์
กิจกรรมกลุ่มสาระศิลป

Embarassedรวมกิจกรรมสาระศิลป