วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
Pro/DESKTOP
ง30202
คำแนะนำ
ผลิตสื่อเมื่อ 1 เมษายน 2550
สอนนักเรียนวิชาเพิ่มเติม
ชั้น ม.3
ผลิตโดยครูวัฒนา มุลกุณี
โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
จังหวัดเพชรบุรี
pageสาธิตการสอน
บทที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม / การใช้แถบเครื่องมือและคีย์ลัด
บทที่ 2 การสร้างวัตถุทรงตัน:Solid Ofjects
บทที่ 3 การตัดมุมที่มีลักษณะมนกลม:Round Edges
บทที่ 4 การตัดมุมที่ทีลักษณะมนกลมทั้งสองข้าง :Round Edges
บทที่ 5 การปรับเปลี่ยนและเจาะวัตถุทรงตัน:Solid Ofjects
บทที่ 6 การทำรูปโครงร่างให้มีมิติ:Thin
บทที่ 7 การสร้างภาชนะรูปแก้ว:Revolve Profile
บทที่ 8 การสร้างรูปทรงเกลียว(สปริง):Along Helix
บทที่ 9 การสร้างข้องอและเจาะรู
บทที่ 10 การสร้างชิ้นส่วนของเครื่องจักร:Machined Part
บทที่ 11 การตัดมุมวัตถุ:Round Edges Variable
บทที่ 12 การประกอบชิ้นงาน:Angular of steel/timber
บทที่ 13 การสร้างงานลักษณะบานพับ:Angular"Joining"/of steel/timber
บทที่ 14 การสร้างรูปทรงเกียร์อย่างง่าย
บทที่ 15 การสร้างแกลลอนพร้อมที่จับแบบเจาะ
บทที่ 16 การสร้างกล่องและฝาบานพับ
บทที่ 17 การทำ Lofting Through Profiles
บทที่ 18 การสร้างโต๊ะโดยใช้:Round Edges variable Radius
บทที่ 19 การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animation ในลักษณะการหมุนเป็นวงกลม
บทที่ 20 การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animation ในลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่ง
slide http://www.kunwattana.blogspot.com
introduce Created by wattana mulgunee # watprodesktop@gmail.com
uu
http://www.newcastleclc.org/ProDesktop.html
test
แผนการสอนที่ 1 แบบทดสอบก่อนเรียน
แผนการสอนที่ 2 แบบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 1
แผนการสอนที่ 3 แบบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 2
แผนการสอนที่ 4 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 3
แผนการสอนที่ 5 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 4
แผนการสอนที่ 6 แบบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 5
แผนการสอนที่ 7 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 6
แผนการสอนที่ 8 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 7
แผนการสอนที่ 9 บบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 8
แผนการสอนที่ 10 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 9
แผนการสอนที่ 11 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 10
แผนการสอนที่ 12 บบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 11
แผนการสอนที่ 13 แบบทดสอบก่อนเรียน บบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 12
แผนการสอนที่ 14 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 13
แผนการสอนที่ 15 บบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 14
แผนการสอนที่ 16 บบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 15
แผนการสอนที่ 17 บบทดสอบก่อนเรีย แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 16
แผนการสอนที่ 18 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 17
แผนการสอนที่ 19 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 18
แผนการสอนที่ 20 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 19
แผนการสอนที่ 21 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกที่ 20
แผนการสอนที่ 22 แบบทดสอบหลังเรียน
รายงานการใช้บทเรียนออนไลน รายงานการใช้บทเรียน E-learning
ex
ตัวอย่างโต๊ะสนาม
ถาดเซิฟอาหาร
กุญแจ
โทรศัพท์
เจาะวัตถุทรงตัน
อุปกรณ์
แก้ว
กล้องถ่า่ยรูป
ข้องอท่อ
Machined Part
Round Edges Variable
อิฐ
งานลักษณะบานพับ
เกียร์อย่างง่าย
ขวดฝาเกลียว
กล่องมีฝาปิด
Lofting Through Profiles
งานสร้างโต๊ะ
นาฬิกา/ท่อ/เกลียว
ประเภทตู้
http://www.ptc.com/