โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
121 ถนนบรรพตศีลคุณ หมู่ 3  ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/04/2018
ปรับปรุง 15/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 24660
Page Views 26889
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
2 โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) ท่าแร้ง บ้านแหลม
3 โรงเรียนบ้านคลองมอญ ท่าแร้ง บ้านแหลม
4 โรงเรียนบ้านเหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม
5 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) บางขุนไทร บ้านแหลม
6 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) บางขุนไทร บ้านแหลม 032501069
7 โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) บางครก บ้านแหลม
8 โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) บางครก บ้านแหลม
9 โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวราษฎร์รังสรรค์) บางครก บ้านแหลม
10 โรงเรียนวัดบางลำภู บางครก บ้านแหลม
11 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต บางครก บ้านแหลม
12 โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) บางครก บ้านแหลม
13 โรงเรียนบ้านสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม
14 โรงเรียนวัดคุ้งตำหนัก บางตะบูน บ้านแหลม
15 โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) บางตะบูน บ้านแหลม
16 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา บางตะบูน บ้านแหลม
17 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว บางตะบูนออก บ้านแหลม
18 โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) บางตะบูนออก บ้านแหลม
19 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) บางแก้ว บ้านแหลม
20 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา บางแก้ว บ้านแหลม
21 โรงเรียนบ้านแหลม บ้านแหลม บ้านแหลม 032481010
22 โรงเรียนวัดในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม
23 โรงเรียนวัดต้นสน ([บุญมีโชติวิทยา) บ้านแหลม บ้านแหลม
24 โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 บ้านแหลม บ้านแหลม
25 โรงเรียนวัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) บ้านแหลม บ้านแหลม
26 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา บ้านแหลม บ้านแหลม
27 โรงเรียนวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) บ้านแหลม บ้านแหลม 032481180
28 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) บ้านแหลม บ้านแหลม
29 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ปากทะเล บ้านแหลม
30 โรงเรียนวัดนอกปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม
31 โรงเรียนวัดสมุทรธาราม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม 0871523892
32 โรงเรียนวัดสมุทรโคดม แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม
33 โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
34 โรงเรียนบ้านหนองรี ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
35 โรงเรียนบ้านสามเรือน ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง 032-407114
36 โรงเรียนบ้านพุพลู ท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง
37 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
38 โรงเรียนบ้านท่าเสลา ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
39 โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง ยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง
40 โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง 0819817470
41 โรงเรียนบ้านปากรัตน์ ยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง .032-460118
42 โรงเรียนบ้านไทรงาม หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
43 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
44 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
45 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
46 โรงเรียนบ้านจะโปรง หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
47 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง
48 โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ทับคาง เขาย้อย
49 โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ทับคาง เขาย้อย 032562256
50 โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) บางเค็ม เขาย้อย
51 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) บางเค็ม เขาย้อย
52 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี สระพัง เขาย้อย
53 โรงเรียนวัดหนองส้ม สระพัง เขาย้อย
54 โรงเรียนบ้านสระพัง สระพัง เขาย้อย
55 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) หนองชุมพล เขาย้อย
57 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย
58 โรงเรียนบ้านเนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
59 โรงเรียนวัดมณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
60 โรงเรียนบ้านคีรีวงศ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย
61 โรงเรียนวัดทรงธรรม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย 032447400
62 โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) หนองปรง เขาย้อย (032) 446624
63 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (วชิรราษฎร์วิทยา) หนองปลาไหล เขาย้อย
64 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หนองปลาไหล เขาย้อย
65 โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย
66 โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ห้วยท่าช้าง เขาย้อย
67 โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) ห้วยโรง เขาย้อย
68 โรงเรียนบ้านเขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย 032-562259
69 โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) เขาย้อย เขาย้อย 0860123595
70 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา เขาย้อย เขาย้อย
71 โรงเรียนวัดยาง(เย็นประชาสรรค์) เขาย้อย เขาย้อย 0859511276
72 โรงเรียนบ้านวัง เขาย้อย เขาย้อย
73 โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ เมืองเพชรบุรี
74 โรงเรียนราษฎร์วิทยา เมืองเพชรบุรี
75 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย เมืองเพชรบุรี
76 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ เมืองเพชรบุรี
77 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี
78 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี 032426105
79 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
80 โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
81 โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
82 โรงเรียนวัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี
83 โรงเรียนบ้านดอนยาง ดอนยาง เมืองเพชรบุรี 032-497253
84 โรงเรียนบ้านบ่อขม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
85 โรงเรียนบ้านหนองมะขาม ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
86 โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
87 โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
88 โรงเรียนดอนยางวิทยา ดอนยาง เมืองเพชรบุรี
89 โรงเรียนวัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี
90 โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี
91 โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
92 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
93 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
94 โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
95 โรงเรียนศึกษาปัญญา ท่าราบ เมืองเพชรบุรี
96 โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา ธงชัย เมืองเพชรบุรี
97 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ธงชัย เมืองเพชรบุรี
98 โรงเรียนวัดอินทาราม ธงชัย เมืองเพชรบุรี
99 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี (032)598179
100 โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) นาพันสาม เมืองเพชรบุรี
101 โรงเรียนวัดไสกระดาน นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี
102 โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล (สุวรรณไวประชานุกูล) บางจาก เมืองเพชรบุรี
103 โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) บางจาก เมืองเพชรบุรี
104 โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) บางจาน เมืองเพชรบุรี 032-770011
105 โรงเรียนบางจานวิทยา บางจาน เมืองเพชรบุรี
106 โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
107 โรงเรียนวัดขุนตรา บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี
108 โรงเรียนคงคาราม บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
109 โรงเรียนอนุบาลศศิมา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
110 โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี
112 โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) วังตะโก เมืองเพชรบุรี
113 โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สำมะโรง เมืองเพชรบุรี
114 โรงเรียนบ้านบ่อโพง หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
115 โรงเรียนบ้านโตนดน้อย หนองขนาน เมืองเพชรบุรี
116 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457183
117 โรงเรียนวัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) หนองขนาน เมืองเพชรบุรี 032457372
118 โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
119 โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก หนองพลับ เมืองเพชรบุรี
120 โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) หนองโสน เมืองเพชรบุรี
121 โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี
122 โรงเรียนบ้านบางกุฬา หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี (032) 441262
123 โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
124 โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี
125 โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) เวียงคอย เมืองเพชรบุรี
126 โรงเรียนบ้านบางพรม (คุรุราษฎร์บำรุง) โพพระ เมืองเพชรบุรี
127 โรงเรียนวัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) โพพระ เมืองเพชรบุรี
128 โรงเรียนบ้านบ่อหวาย โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
129 โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี
130 โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี
131 โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี