โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
121 ถนนบรรพตศีลคุณ หมู่ 3  ตำบลเขาย้อย  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่